Miljø / Sikkerhed

Miljø / Sikkerhed

Køge & Vallø Camping er medlem af DK-Camp. Det giver dig en sikkerhed for, at en helt række af ting bliver kontrolleret hvert år, og at der grundliggende er styr på det med at drive campingplads.

Tilkaldevagt
Når campingpladsen er åben er der døgnet rundt en tilkaldevagt, hvis der skulle være akut brug for hjælp. +45 21 58 90 91. Hvis situationen er livstruende ringes først 112.

Hjertestarter
‘Vi har en udendørs hjertestarter tæt på receptionen, der er tilgængelig 24-7. Du kan finde den på www.hjertestarter.dk

Grøn energi
I vores store servicebygninger udnytter vi den grønne energi med et solfangeranlæg og et jordvarmeanlæg. Så selvom vi er mange mennesker her på campingpladsen, kan du holde ferie med god samvittighed. Det løbende vedligehold på de tekniske anlæg er også med fokus på strømbesparende foranstaltninger. F.eks. er vi i en proces med at skifte alle lyskilder til LED-lys.

Legepladser og hoppepuder

Alle legeredskaber og hoppepuder er godkendt og bliver en gang om året kontrolleret af myndighederne.

Brandsikkerhed
Der er på hele pladsen opsat brandslukkere, hvilket fremgår af det pladskort, man får udleveret ved ankomst. Brandslukkerne kontrolleres hvert år af Falck.

PÅ campingpladsen er det strengt forbudt at anvende åben ild på grund af øget brandrisiko. Det er kun tilladt at have ild i bålfad eller grill. Sørg dog altid for, at ilden holdes under kontrol.

Skadedyr
I samarbejde med Nomus holdes pladsen fri for skadedyr, og der er opsat de lovpligtige fælder.

Flytning af vogn/Autocamper
Køge & Vallø Camping kan i nødstilfælde være behjælpelig med flytning af vogn/autocamper. Køge & Vallø Camping kan dog aldrig hæfte for evt skade under flytningen. Dette er på eget risiko.

Har du spørgsmål til noget?

Hvis De har spørgsmål som ikke er besvaret på vores hjemmeside, er De velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt.

KONTAKT OS

Køge & Vallø Camping