Vallø Borgring

Spændende udgravning få kilometer fra pladsen